Om huset

1700-talet

Redan 1768 föreslår dåvarande prosten Hellstadius, Lyrestads sockenstämma att inrätta ett skolhus, men det skulle dröja många år innan något byggdes. I slutet av 1700- och början av 1800-talet genomfördes all undervisning i sockenstugan som låg mitt emot kyrkan.

1800-talet

Kungliga Majestäts stadga angående folkskoleundervisning i riket, av den 18 juni 1842 föreskrev skolplikt och minst en folkskola i varje församling. Den nya stadgan bidrog säkert till att det länge planerade skolhuset i Lyrestad påskyndades och 1845 stod det första skolhuset klart, som kallades Kyrkskolan. Huset innehöll både lärosal och lärarbostad.

Den första riktiga lärartjänsten inrättades 1846 och Lars Wallgren anställdes efter att han fått delta i en gudstjänst så att sockenmännen och skolstyrelsens ledamöter kunde godkänna hans förmåga att sjunga och spela orgel. Lönen var i första hand i natura. År 1855 anslogs två tunnor råg till lärarens lön och senare samma år fastställdes lönen till 60 Riksdaler från skolkassan.

År 1894 gjordes en sal i ordning på andra våningen som användes som slöjdskola för gossar i klasserna 3 och 4.

Kyrkskolan i sitt ursprungliga skick från 1845

1900-talet

När den nye kantorn, Gösta Hultgren, skulle tillträda som lärare år 1926 utökades lärarbostaden med en utbyggnad i skolhusets östra del och huset fick därmed den yttre fasad som finns kvar än idag. 

Den nya skolan invigdes 1952 och fram till 1966 användes skolsalen i den gamla Kyrkskolan som träslöjdslokal. 

År 1967 sålde kommunen Kyrkskolan som då varit i undervisningens tjänst i 120 år.

Kyrkskolan efter om- och tillbyggnaden 1926. Flygfoto från 1962
Elever och lärare från hela kommunen utanför Kyrkskolan 1952,

2000-talet

Sedan 1967 har Kyrkskolan fungerat som privatbostad och genomgått en rad renoveringar. Idag finns inte mycket som påminner om den gamla tiden som skola, förutom bodarna i trädgården där utedassen fortfarande finns kvar och gamla skolbänkar finns undanstuvade. De gamla trägolven i huset påminner om svunna tider och sedan har vi förstås kattvindarna på övervåningen där kan man fortfarande läsa de gamla tidningsurklippen från 1800-talet som är tapetserade på väggarna.

I juli 2020 flyttade vi in Kyrkskolan och sommaren 2021 öppnade Lyrsta R B&B där våra gäster kan sova, äta och umgås i de rum där många barn lärt sig läsa, räkna och skriva. Säkert sjungit en hel del psalmer ackompanjerade av lärarens orgeltramp.

Information och bilder om huset är hämtat från boken Lyrestads kommun och församling från 1974 som distribueras av Lyrestads sockens hembygdsförening.